Паспорт

Размер файла: 405.13 кб

Паспорт лин-проекта

Презентация

Размер файла: 2.45 мб

Презентация лн-проекта

План

Размер файла: 291.06 кб

План по устранению проблем